De leeuw.

De leeuw staat bekend als de koning der dieren. Voor de echte koningen is dat geen compliment, want leeuwen brengen het grootste deel van de dag slapend door. Vooral de mannen; die laten hun vrouwen al het werk doen: op de kinderen passen en op jacht gaan.

Maar als de leeuwinnen een prooi hebben gedood, is de Leeuw er als eerste bij om de lekkerste stukken te eten. De prooi van de leeuw bestaat vooral zebra’s, antilopen, buffels en giraffen. Leeuwen kunnen felle gevechten met elkaar leveren als een man de leeuwinnen van een ander in wil pikken.

Als je aan een leeuw denkt, denk je misschien gelijk aan de savannen is Afrika. Een open gebied, gelig van kleur, met struiken en één enkele boom. Maar vroeger woonde de leeuw in een veel groter gebied. Tweeduizend jaar geleden leefde de leeuwen in Griekenland. In Turkije is de leeuw pas 100 jaar geleden uitgestorven.

Tegenwoordig is er buiten Afrika nog maar een groep leeuwen in het wild: in het Gir-woud in India. Hier leven nog zo`n 250 leeuwen.

Dat is erg weinig in vergelijking met vroeger.

Jaguars.

Jaguars zijn haast altijd in de buurt van water. Ze kunnen dan ook uitstekend zwemmen, in tegenstelling tot veel andere katten die juist een hekel hebben aan water. Ook vangen ze regelmatig vissen. Volgens de mensen die in de buurt wonen hebben ze hun eigen, slimme manier om vruchten etende vissen te vangen.

Door met zijn staart op het water te slaan doen ze een vallende vrucht na. Als de vis daar op afkomt, graait de jaguar hem uit het water. Behalve vissen eten jaguars bijna alle dieren die ze op de grond of bij het water tegenkomen. De pantsers van schildpadden gordeldieren of andere dieren met schild. Ze bijten het schild gewoon open met hun sterke kaken. Een jaguar eet zelfs slangen op! Jaguars rekent men als de allersterkste katten, ook al zijn ze kleiner al Leeuw of tijger. Ze kunnen zelfs runderen overmeesteren die drie of vier keer zo zwaar zijn als zijzelf. De boeren zijn niet zo blij met de jaguars. Ze eten hun kippen op. De jaguars zijn rond 1900 in de Verenigde Staten uitgestorven. In veel andere landen zijn ze zeldzaam geworden.

De poema.

Poema`s hebben veel langere achterpoten dan voorpoten. Ze kunnen er erg grote sprongen mee maken. Tot wel 7 meter hoog en 12 meter ver. Alleen enkele kangoeroes en het sneeuwluipaard doen het beter. Hun springkracht komt overal van pas: hoog in de bergen, op de vlakte en in de bossen. Poema`s komen dan ook in heel Amerika voor, zolang er maar niet te veel mensen wonen.

De grote roofkatten eten van alles: van sprinkhanen tot stekelvarkens. Herten hebben meestal hun voorkeur. In het noorden vangen Poema`s ook wel elanden, die soms 7 keer zo zwaar zijn als zichzelf. Als ze een grote prooi vangen, verbergen ze die vaak onder bladeren en zand. Maar er dreigt gevaar. In sommige gebieden vergiftigen boeren stiekem de verstopte prooien en doden zo de Poema. In Noord-Amerika is er druk op de poema gejaagd. Voor zijn prachtige huid en omdat hij op het vee jaagde. Boeren hadden er soms wel spijt van dat ze alle Poema`s in de buurt hadden vermoord. Tegenwoordig komen er in Canada en de Verenigde Staten weer meer Poema`s. In de meeste landen is het dier beschermt en de handel verboden.

Cheeta's.

Cheeta`s of jachtluipaarden zijn de snelste dieren op land. Vooral hun startsnelheid is interessant. In 3 seconden zitten ze al op hun topsnelheid van bijna 100 kilometer per uur. Daarbij vliegt hij bijna letterlijk over de vlakte. Meer dan de helft van de sprinttijd zijn alle vier de poten los van de grond. Met zijn enorme snelheid kan de Cheeta eerder zijn prooi pakken dan de andere katachtigen. Hij hoeft niet eerst tot op zo'n 10 meter afstand te sluipen, maar kan vanaf circa 100 meter een poging wagen.(zo ver kan die namelijk ongeveer sprinten) Meestal duurt de achtervolging niet meer dan 20 seconden, waarbij zo'n 200 tot 300 meter wordt afgelegd. Dan heeft de Cheeta het slachtoffer te pakken of hij geeft op. De spint duurt nooit langer dan een minuut.(500 meter) Na de achtervolging heeft hij eerst een half uur nodig om bij te komen. Dus daarna heeft hij een mooie maaltijd.

De lynx.                          (over de lynx is extra veel info!)

Caracal of woestijnlynx: Schouderhoogte: 45 centimeterLengte zonder staart: 75 centimeterStaartlengte: 25 centimeterGewicht: 15 – 18 kiloDeze woestijnlynx is verward aan de europese en de amerikaanse en heeft de zelfde oorpluimpjes aan de punten van zijn oren. De staart is erg kort, veel korter als die van de andere afrikaanse katten, tewijl de achterpoten duidelijk veel korter zijn als de voorpoten. De kop is aan de voorkant afgeplat en heeft lange, smalle puntige oorschelpen.De buitenkant van de oren is zwartig.  De woestijnlynx is eigenlijk een lynx die zich, als gevolg van de afgesloten ligging van zijn woongebied, heeft ontwikkeld als een aparte soort.

Europese lynx : Schouderhoogte: 60 – 75 centimeterLengte zonder staart: 80 – 103 centimeterStaartlengte: 11 – 24 centimeterGewicht: 18 – 20 kilo De gewone lynx is gemakkelijk te onderscheiden van de wilde kat, dankzij zijn langere poten, zeer korte staart, plukjes 3 cm lang haar op zijn oren en de grote zwart met witte snorharen rond de snuit. De typische Europese vorm wordt meestal beschouwd als een ondersoort van de lynx, evenals de spaanse en canadese lynxen dat zijn. De hoofdkleur van de vacht is bruin, maar er komen ook grijze en rode tinten in voor. De onderzijde is in de hoofdzaak heel licht asgrijs. Over de rug en voeten lopen donkerdere strepen. De staart is geringd. Hij heeft een zwarte punt en is aan de onderzijde wit van kleur. Scandinavië en Oost – Europa is het leefgebied van de Europese lynx. De lynx is een echt roofdier dat in de bossen thuishoort, maar overal gaat het aantal lynxen sterk achteruit. De dieren jagen meestal overdag. Hun prooi bestaat uit: gemzen hazen fazanten houtsnippen patrijzen en kleine vogels. Als ze door een jager ontdekt worden blijven ze hem doodstil aanstaren. Lynxen paren in januari en februari zonder dat er veel hofhouderij aan te pas komt. De draagtijd duurt ongeveer 70 dagen. Een worp bestaat doorgaans uit 2 of 3 jongen, die stekeblind geboren worden.

Spaanse lynx: Schouderhoogte: 60 – 70 cmLengte zonder staart: 85 – 110 cmStaartlengte: 12½ - 13 cmGewicht: 15 – 20 kiloDe spaanse lynx is kleiner als de Europese lynx waaraan hij nou verbonden is. Evenals dat dier heeft ook de spaanse lynx puntige ooren met zwarte haarplukjes en lange snorharen. De donkere tint van de vacht vormt een kanmerkent verschil tussen de Europese lynx. De onderzijde van het lichaam is lichter als de bovenzijde. Rug en flanken zijn bruin met een roodachtige gloed. Er staan ook zwarte strepen op en kleine ronde vlekken. De strepen lopen in de lengte over nek en rug dwars over flanken. De staart van de spaanse lynx is veel kortent als die van de Europese lynx. Hij is helemaal gevlekt  op het uiteinde na. Het uiteinde is zwart. De spaanse lynx leefde vroeger in de bossen en op de hellingen van zuid – Europa. Nu komt hij alleen nog maar in Spanje voor. Evenals de Europese lynx bespringt de spaanse lynx zijn prooi vanuit een hinderlaag. Het dier jaagt ’s nachts en in de schemering. In bomen klimmen kan hij ook tot op bepaalde hoogte. Hij kan buitengewoon goed springen en zwemmen. Mannetjes en vrouwtjes zoeken elkaars gezelschap alleen in de paartijd. Spaanse lynxen maken een schril blazend geluid. Tijdens het hofmaken miauwen ze krijsend, waarbij de stem een paar tonen daalt. De draagtijd duurt ongeveer 70 dagen. Een worp bestaat doorgaans uit 2 of 3 jongen, die stekeblind geboren worden.

Canadese lynx: Schouderhoogte: 50 – 60 cmLengte zonder staart: 70 – 100 cm Staartlengte: 10 – 15 cm Er zijn deskundigen die de canadese lynx als een aparte soort beschouwen maar hij lijkt sterk op de lynxen uit Europa en het noordelijk deel van Azië. De zilvergrijzige vacht met zijn rossigbruinegloed en vaag gevlekte tekening is erg kostbaar. Het haar van de flanken en de onderste delen van zijn poten is iets langer als de rest. Over het voorhoofd lopen duidelijk zwarte lengtestrepen. Rond de snuit bevinden zich witte snorharen. De gestreepte staart is kort en het uiteinde is zwart. De canadese lynx komt voor in Canada en in het noorden van de verenigde staten.  Canadese lynxen zijn echte bosdieren die voornamelijk in de schemering en ‘s nachts actief zijn. Overdag verbergen ze zich in holle bomen, op lage takken of tussen de struiken. Ze jagen meestal op: hazen en konijnen, maar eten ook andere kleine zoogdieren. Ze eten ook vogels. Lynxen paren in januari en februari zonder dat er veel hofhouderij aan te pas komt. De draagtijd duurt ongeveer 70 dagen. Een worp bestaat doorgaans uit 2 of 3 jongen, die stekeblind geboren worden.Rode lynxLengte zonder staart: 75 cmStaartlengte: 15 cmGewicht: 10 – 12 kiloDe rode lynx is kleiner dan de canadese lynx. De vacht van het dier is dik, maar niet lang. De vacht is roodbruin van kleur. De tekening van de vacht bestaat uit kleine, goedzichtbare vlekken over het hele lichaam. Op de donkerste gedeelte van zijn poten bevinden zich donkere dwardstrepen. Die zijn niet goed te zien. De rode lynx komt voor in vrijwel de gehele Verenigde Staten, maar ook in Californië. Zijn woongebied wordt gevormd door ruig open land. Daar houdt hij zich verborgen tussen bosjes en struiken of tussen plaatsen op rotsen waar de plantgroei schaars is. Evenals de andere lynxen houdt dit dier zich overdag verborgen. Hij wordt pas tegen de schemering actief. Hij jaagt op konijnen, hazen, eekhoorns en muizen. De draagtijd van de rode lynx is 50 – 60 dagen. In het voorjaar worden 2 tot 4 jongen geboren.

Algemeen: De lynx kwam vroeger in bijna alle grote bosgebieden in Europa en een groot deel van Azië voor. Door de jacht en verdrijving uit hun leefgebied zijn deze katten met hun kenmerkende oorpluimen tegenwoordig vrij zeldzaam geworden. Ze leven vooral nog in afgelegen bergstreken met wat kreupelhout. In enkele bossen in West-Europa zijn opnieuw lynxen uitgezet. In Nederland is vooralsnog niet voldoende aaneengesloten bos voor een herintroductie. Lynxen jagen bij voorkeur vanuit een hinderlaag. Ze liggen achter een omgevallen boom of rots te wachten tot een prooidier langs komt en doen dan een korte uitval. Als ze hun prooi niet binnen enkele meters te pakken kunnen krijgen laten ze hem lopen.

Naam: Lynx lynx Engelse naam Eurasian lynx. Hij is niet bedreigd . De paartijd valt bij de lynx in het begin van de lente. Mama lynx is ongeveer 70 dagen zwanger van haar jonkies. Eind mei worden ze geboren, 1 tot 4 per worp. De welpjes wegen bij hun geboorte maar 300 gram en zullen bijna een heel jaar lang bij mama blijven. Papa lynx helpt niet bij het grootbrengen. Hij neemt liever de benen! De grootste vijand van de lynx is de mens.

De lynx in nederland: De lynx kwam vroeger ook in Nederland voor. Maar de mensen waren erg bang en probeerden ze uit te roeien. Dit is niet gelukt. Dat kwam omdat er in Duitsland de rijke mensen een soort dierentuintjes hadden. Dit was eigenlijk verboden dus was het niet zo’n dierentuin zoals we nu in Nederland hebben, maar een geheime alleen voor hun vol met bedreigde dieren. Maar de lynxen kregen jonkies en daar konden die mensen niets mee. Verkopen kon niet, dus lieten ze de jonkies maar los. In Duitsland zijn nooit schapen gedood of bijvoorbeeld een kind aangevallen door een lynx. Dus het uitroeien in Nederland had helemaal geen nut. Sommige geleerden denken dat de lynx weer in Nederland is gaan wonen. Maar de geleerden zijn het er nog niet over eens.

De tijger.                      (Over de tijger is wat meer info.)

Algemeen: Tijgers zijn de grootste van de familie katachtigen. Ze kunnen tot 3 meter lang worden en wegen zo’n 250 kilo of meer.Mannetjes wegen meestal tussen de 180 en 250 kilo. Vrouwtjes wegen meestal tussen de 100 en 160 kilo. Tijgers leven alleen, behalve als ze welpen grootbrengen.

Waarom hebben tijgers strepen? Door zijn strepen kan hij zich beter verbergen in het gras en tussen de bladeren, zodat hij zijn prooi kan verrassen.

Ze moeten hun prooi zo dicht mogelijk naderen voordat ze kunnen toeslaan. Door zijn veerkracht en springvermogen is hij in staat zich met een sprong van 5 tot 6 meter op zijn prooi te storten.

Mannetjes houden niet van andere mannetjes in hun gebied. Hun gebied schermen ze af door hun plas. Tijgers slapen graag in de schaduw. Heel soms klimmen ze op een tak in een boom. Als het erg heet is zoekt hij koelte in het water of tussen de struiken in de schaduw.

Jagen: 

Tijgers zijn roofdieren. Als een tijger een prooi heeft ontdekt, gaat hij in dekking waarbij hij zich nauwelijks beweegt.

Als hij de prooi besluipt doet hij dat stap voor stap. Maar liever wacht hij tot de prooi binnen een afstand van een meter of tien is gekomen.

Dan gaat hij over op een bliksemsnelle aanval. Als de aanval mislukt stopt hij liever de achtervolging om een nieuw slachtoffer te zoeken.

Soorten tijgers:

- Bengaalse tijger (+ Witte tijger )

- Siberische tijger

- IndoChinese tijger

- Zuid-Chinese tijger

- Sumatraanse tijger

De huiskat.

De kat behoort tot de katachtige familie net zoals de leeuw, de tijger, het jachtluipaard en de panter. Dit zijn allemaal wilde dieren en zelfs de kat heeft nog iets wilds in zich en een huiskat zal ook nooit het gevoel van jagen verliezen.

De snorharen van een kat dienen als voelsprieten om te voelen of ze ergens door heen kan. Evenals bij alle katten is het gehoor van de huiskat zeer scherp. Zelfs het kleinste geritsel van een muis wordt geregistreerd. Katten kunnen vooral in de schemering goed zien.

Een huiskat heeft een krabpaal nodig om zijn nagels te scherpen. Een wilde kat of een kat die veel buiten is, doet dat op de bomen. Een krabpaal kun je kopen maar ook zelf maken. Als je een krabpaal in huis hebt, voorkomt dat dat je kat de meubels beschadigt.