Wat is een mammoet?

Een mammoet is een soort olifant met grote slagtanden en veel haar. Mammoeten zijn slurfdieren net als olifanten. Omdat mammoeten in de ijstijden leefden, konden ze goed in de kou leven. Ze hadden een dikke vacht en een speklaag zodat ze geen kou kunnen vatten. 

Zo zou een mammoet eruit hebben gezien.

 

wanneer leefden de mammoeten?

De mammoeten leefden in het Pleistoceen. Dat is een tijdperk dat begon ongeveer 2,3 miljoen jaar gelden en hield ongeveer op 12.000 geleden. Het klimaat in die tijd was soms kouder en soms warmer. De koude perioden noemen wij ijstijden. In het Pleistoceen hebben we 4 ijstijden gehad.  In het noorden was het vooral koud. Vooral in Noord-Europa en Noord-Amerika was het erg koud. Ook Nederland was eenmaal voor de helft met ijs bedekt. Dat ijs noemen we gletsjers. Vanuit de bergen in het Noorden strekten gletsjers zich ver uit over het landschap. Enorme stenen werden met het ijs meegevoerd en kwamen in het laagland terecht: de zwerfkeien. In de ijstijd was de ijslaag op het land wel drie kilometer dik. De zeespiegel was 150 meter lager. Veel zeeën die we nu kennen waren toen droog, zoals de Noordzee. Je kon in die tijd van Nederland naar Engeland lopen.

 

Na een ijstijd brak er weer een warmere periode aan. Het ijs smolt en de plantengroei keerde terug. De mammoet leefde niet op het ijs, maar op de steppen naast de gletsjers. Een steppe is een vlakte waar alleen maar gras en kleine planten groeiden. Door de kou van de gletsjers in de buurt groeiden er geen bomen. Mammoeten aten juist gras.

 

Welke mammoeten waren er?

Er zijn in totaal 3 soorten mammoeten, de eerste mammoet was de zuidelijke mammoet, daarna kwam de steppenmammoet. Veel later in het Pleistoceen was er nog een mammoet. Dat is de meest bekende mammoet, de wolharige mammoet. Er is ook een complete wolharige mammoet gevonden in het ijs in Siberië in Rusland. Deze mammoet is ooit bevroren en zelfs het vlees en zijn haren zijn bewaard gebleven. Het is wel bijzonder dat een hele mammoet is gevonden, want meestal vindt men maar losse botten. 

1. Zuidelijke mammoet.                  2. Steppen mammoet.

3. Wolharige mammoet.

                                                                              

De dodo.

De dodo is een van de meest bekende uitgestorven dieren. De grote loopvogel kwam alleen voor op Mauritius en is waarschijnlijk rond 1693 uitgestorven. Sinds die tijd zijn veel mensen gefascineerd door de dodo. Misschien komt dit wel omdat we zo weinig over het beest weten. In vergelijking met de dinosauriërs of de mammoet, die veel langer geleden leefden, hebben we namelijk maar weinig overblijfselen van het dier. Hierdoor weten we bijvoorbeeld niet hoe de dodo er precies uitzag. Er is dus nog veel te onderzoeken. 

 

                                                                              

De Sabeltandtijger.

De sabeltandtijger wordt vaak gezien als voorloper van de tijger, maar dat is hij nochtans niet. Wel zijn ze aan elkaar verwant. Het verschil tussen tijgers en sabeltandtijgers zit vooral in de zeer lange hoektanden van de sabeltandtijger. Fossiele overblijfselen van de sabeltandtijger uit Europa en Azië behoren tot de grote zeldzaamheden.


De sabeltandtijger voedde zich vooral met de grotere oerdieren: bison, herten, elanden, wilde paarden,mastodonten en jongen van mammoeten. De sabeltandtijger was ongeveer anderhalve meter lang en had een korte staart. Het gewicht van de sabeltandtijger bedroeg zo'n 200 - 350 kilo.

                                                                              

 

De Sabeltandkat.

De sabeltandkatten vormen een aparte familie binnen de Katachtigen die zich ongeveer 20 miljoen jaar geleden afsplitste van de rest. Fossielen van sabeltandkatten zijn bijna overal ter wereld gevonden. De hoektanden van sabeltanden zijn afgeplat en niet kegelvormig zoals die van katten zoals leeuwen en luipaarden. De hoektanden waren waarschijnlijk te zwak en fragiel om de prooi met kracht te steken. De overige tanden waren groter en stonden verder naar voren geplaatste dan bij de huidige katten.

Sabeltandkatten jaagden op grote dikhuidige prooien. Nijlpaarden, neushoorns en olifanten kwamen tijdens de ijstijd overal ter wereld voor, dus overal ter wereld was er voedsel voor de sabeltandkatten. De sabeltandkat schijnt zelfs op mammoeten te hebben gejaagd.

                                                                              

Het reuzenhert.

Het reuzenhert was niet het grootste hert dat in Europa leefde, maar had wel het grootste gewei van alle herten ooit. Het gewei, dat alleen bij de mannetjes op de kop groeide, kon een spanwijdte bereiken van 3,60 meter! Elke winter wierpen de herten hun 25 kilo zware gewei af.

 

Een ander typisch kenmerk van het reuzenhert was de bult op de rug. De vierde en vijfde rugwervel hadden lange doornuitsteeksels. Hieraan zaten de sterke nekspieren verankerd die de kop met het zware gewei ondersteunden. Op grottekeningen is die bult soms te zien. Het reuzenhert leefde in een parklandschap met een rijke vegetatie. Ierland herbergt de meeste skeletten, die in kleilagen onder veenmoerassen uitstekend bewaard zijn gebleven. Omdat ze zo vaak in daar gevonden zijn, staat het reuzenhert ook wel bekend als Iers reuzenhert. Dat is echter een misleidende naam: de soort had immers een veel grotere verspreiding en leefde in heel Europa.

                                                                              

Hier zijn nog wat foto's van andere uitgestorven dieren.

 

De T-rex (een gevaarlijke rover)

andrewsarchus

 

basilosaurus

 

doedicurus

 

gastornis

 

    
leptictidium

 

jagers vangen een mammoet

 

skelet van een mammoet

 

mammoetkiezen

 

reuzenhert

 

megatherium

 

Sabeltandkat hyaenodon
Als je meer wilt weten over uitgestorven dieren ga dan naar:
 
oertijdmammoet.jouwpagina.nl/rubrieken/dinofelis.html